CHF 2'950'000

Propriété de maître

CHF 580'000
CHF 580'000

Chambres: 3Salles de bains: 2m²: 100

Chalet

CHF 750'000

Chambres: 2Salle de bain: 1m²: 75

Appartement

CHF 750'000

Chambres: 2Salle de bain: 1m²: 75

Appartement

CHF 490'000

Chambres: 5Salles de bains: 2m²: 180

Maison mitoyenne

CHF 490'000

Chambres: 5Salles de bains: 2m²: 180

Maison mitoyenne

CHF 315'000CHF 15'000/place de parc ext.

Chambres: 2Salle de bain: 1m²: 66

Appartement

CHF 315'000CHF 15'000/place de parc ext.

Chambres: 2Salle de bain: 1m²: 66

Appartement

CHF 400'000

m²: 600

Propriété de luxe

CHF 400'000

m²: 600

Propriété de luxe